2074/75

मेयर कपमा नगर प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारीबाट मन्तब्यदिनु हुदै

Construction Supervision Consultant (CSC) को छनोट सम्बन्धी सूचना

खुला दिशामुक्त्त घोसणा कार्यक्रम

सूचना प्रबिधि अधिकृत बिज्ञापन सम्बन्धि सूचना

प्रथम नगर शभामा सहभागीहरु

नब निर्बाचित प्रमुख, उप प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वागत गर्नुहुदै कार्यकारी अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मी लगायतका कर्मचारीहरु

प्रथम नगर शभामा मन्तब्य दिनु हुदै उप प्रमुख उमा काफ्ले

नगर सभामा सहभागीहरु

प्रथम नगर शभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुदै नगर प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारी

Pages