2076/77

छैठौं नगरसभा

कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन समितिको बैठकबाट पारित भएको प्रतिबेदन

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको थप राहत सामग्री खरिद सम्बन्धि जरुरी सुचना

राहत सामग्री खरिद सम्बन्धि सूचना संसोधन सम्बन्धि सुचना

राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको राहत सामग्री खरिद सम्बन्धि सुचना

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष सम्बन्धि कार्यविधि २०७७

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना

राहत सामग्री खरिद सम्बन्धि सूचना

Pages