News & Events / समाचार

बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना

रोजगार फारम भर्ने सम्बन्धि सुचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

वारुणयन्त्र र ट्रेक्टर खरिद सम्बन्धि संसोधित सूचना

वारुणयन्त्र र ट्रेक्कटर खरिद सम्बन्धि सूचना

Construction Supervision Consultant (CSC) को छनोट सम्बन्धी सूचना

खुला दिशामुक्त्त घोसणा कार्यक्रम

सूचना प्रबिधि अधिकृत बिज्ञापन सम्बन्धि सूचना

प्रथम नगर शभामा सहभागीहरु

नब निर्बाचित प्रमुख, उप प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वागत गर्नुहुदै कार्यकारी अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मी लगायतका कर्मचारीहरु

Pages