2074/75

प्रथम मेयर कपमा दोस्रो टिम

प्रथम मेयर कपमा पूर्व खेलाडीलाई सम्मान गर्दै

प्रथम मेयर कपमा प्रथम टिम

प्रथम मेयर कपमा विशिष्ट अथिति रुपन्देही ३ का प्रदेश शभा सदस्य

प्रथम मेयर कपमा प्रमुख अथिति रुपन्देही १ का प्रतिनिधि शभा सदस्य

मेयर कपमा नगर प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारीबाट मन्तब्यदिनु हुदै

प्रथम मेयर कप प्रथम रनिंग सिल्डको पुरस्कारहरु ग्रहण गर्दै

प्रथम मेयर कप रनिंग सिल्डका पुरस्कारहरु

प्रथम मेयर कपको दोस्रो पुरस्कार

Pages