स्वागत तथा अभिनन्दन कार्यक्रममा सम्बोदन गर्नुहुदै श्रम तथा रोजगार एंव बाणिज्य मन्त्री माननीय दिपक बोहोरा