FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
1 कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना l 2022-09-22
2 साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट)विकास कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना l 2022-09-22
3 अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा l 2022-09-20
4 Invitation for Electronic bids 2022-09-14
5 Invitation for Bids for the supply and delivery of electronics goods 2022-09-14
6 सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धमा l 2022-09-08
7 आशयपत्र / निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा 2022-09-08
8 कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना l(दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना) 2022-09-05
9 सूचना l 2022-08-02
10 सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा ५ वर्ष माथि र १२ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई कोभिड १९ बिरुद्धको दोश्रो फाईजर खोप बिद्यालयहरुमा लगाउने कार्यक्रम सम्बन्धी जरुरी सूचना 2022-08-02

Pages