FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
1 शारीरिक अपाङ्गता परिक्षण घुम्ती शिविर सम्बन्धि सूचना l 2024-02-28
2 सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना । 2024-02-26
3 न्तुनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना l 2024-02-13
4 लोक सेवा तयारी कक्षामा छनोट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली प्रकाशित सम्वन्धी सूचना । 2024-02-07
5 आशय-पत्र सम्बन्धी सूचना SNP/NCB-29,30,31 & 32 _2080/081 2024-01-29
6 जाडो विदा सम्बन्धमा- श्री सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालय सबै 2024-01-21
7 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना NCB-40 & SQ-12 & 13_080/81 2024-01-15
8 आशयको सूचना SNP/NCB-27 & 28 _2080/081 2024-01-04
9 बोलपत्र, दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना NCB_31_32_SQ_08_09_10_11 2023-12-12
10 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना NCB-29 & 30, SQ-05, 06 & 07 2023-12-06

Pages