FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
1 राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना l 2022-06-13
2 कोभिड १९ बिरुद्धको वुस्टर मात्रा लगाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना l 2022-05-27
3 सहकारी सम्बन्धी लेख रचना तथा असल अभ्यासको पठाउने सम्बन्धी सूचना । 2022-05-21
4 शीपमुलक तालिम संचालन सम्बन्धि सूचना l(दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना) 2022-05-21
5 सेवा प्रवाह स्थगित हुने बारे जरुरी सूचना l 2022-05-09
6 शीपमुलक तालिम संचालन सम्बन्धि सूचना l 2022-04-22
7 प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2022-04-22
8 कोभिड १९ बिरुद्धको वुस्टर मात्रा लगाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना l 2022-04-15
9 भिटामिन ए र जुकाको औषधी खुवाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2022-04-15
10 सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको टाईफाईड रोग बिरुद्धको खोप अभियान बारे अत्यन्त जरुरी सूचना l 2022-04-04

Pages