FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
1 आन्तरिक आय संकलन कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना l 2023-06-02
2 आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाब उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना l 2023-05-26
3 निकासा, भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा l 2023-05-26
4 वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा - श्री गैरसरकारी संस्था सबै 2023-05-26
5 सिद्धार्थनगर न.पा वडा नं.३ सिद्धार्थ बसपार्कमा रहेको पसल कबल भाडा बहालका लागि शिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धि सूचना l 2023-05-24
6 घर नक्सा नियमित वा अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना l 2023-03-31
7 लोक सेवा तयारी कक्षामा छनोट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली प्रकाशित सम्बन्धी सूचना l 2023-03-23
8 बिदा सम्बन्धि सूचना 2022-11-16
9 डेंगु रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धमा 2022-09-28
10 अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2022-09-26

Pages