FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
1 कोभिड १९ महामारी बिरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना 2021-03-03
2 उप प्रमुख दोस्रो महिला कप २०७७ को लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2021-02-18
3 विद्यालय खोल्न तथा कक्षा थप गर्नका लागि दरखास्त दिने सम्बन्धि सूचना 2021-02-14
4 छोटो सूचि प्रकाशन सम्बिन्ध सूचना 2021-01-25
5 होडिङ्ग बोड राखिएका घरधनिहरुका लागि सूचना । 2021-01-21
6 स्वदेशमा उद्यम गरेको उद्यमीलाइ सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना 2021-01-21
7 कृषि विकास कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना 2021-01-19
8 सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 2021-01-18
9 अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना 2021-01-18
10 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2020-12-30

Pages