FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
1 संघ सस्था दर्ता हुने बारेको सूचना 2021-07-23
2 बिद्युत समान खरीद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना 2021-07-20
3 स्टेशनरी समान खरीद सम्बन्धी दरभाउपत्रको सूचना 2021-07-20
4 मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिममा सहभागी छनौट गरिएको सूचना 2021-07-02
5 समायोजन तहमिलान स्तरबृद्धि/ग्रेड बृद्धि सम्बन्धी सूचना 2021-07-01
6 जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू बाट जारि आदेश 2021-04-28
7 कोभिड १९ महामारी बिरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना 2021-03-03
8 उप प्रमुख दोस्रो महिला कप २०७७ को लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2021-02-18
9 विद्यालय खोल्न तथा कक्षा थप गर्नका लागि दरखास्त दिने सम्बन्धि सूचना 2021-02-14
10 छोटो सूचि प्रकाशन सम्बिन्ध सूचना 2021-01-25

Pages