Municipality Vision

पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय र शिक्षा हराभरा बुद्धभूमि सिद्धार्थनगरको इच्छा

Brief Introduction

1.Geographic Location

  • Latitude:27° 30' 0 North
  • Longitude:83° 27' 0 East

2.Area :36.03 Sq. Km

3.Height:110 Meter from Sea Level