FAQs Complain Problems

Planning Report

शिर्षक प्रकाशन मिति आर्थिक वर्ष
योजनाको प्रगति प्रतिबेदन २०७४ 08/22/2017 - 13:04 2074/75
भौतिक प्रगति प्रतिबेदन मंसीर- २०७३ 12/20/2016 - 13:04 2073/74
भौतिक प्रगति प्रतिवेदन - कार्तिक २०७३/७४ 11/23/2016 - 12:48 2073/74
भौतिक प्रगति प्रतिवेदन - भाद्र २०७३/७४ 09/23/2016 - 12:48 2073/74
Fiscal Year 2069-70 09/22/2016 - 00:00 2069/70
भौतिक प्रगति प्रतिवेदन - श्रावण २०७३/७४ 08/22/2016 - 12:48 2073/74
Sawan 2073 08/22/2016 - 00:00 2073/74
Planning Report 2073 Ashad 07/21/2016 - 00:00 2072/73
Annunal Planning Report 2072-73 07/21/2016 - 00:00 2072/73
Quarterly Planning Report for Fiscal Year 2072-73 07/21/2016 - 00:00 2072/73
Physical Progress Report 2073 Baishakha 05/19/2016 - 12:42 2072/73
Physical Progress Report 2072 Chaitra 04/17/2016 - 15:16 2072/73
Physical Progress Report 2072 Second Quarter 03/20/2016 - 14:04 2072/73
Planning Report 2072 Falgun 03/20/2016 - 13:55 2072/73
Physical Progress Report 2072 Magh 02/18/2016 - 14:39 2072/73
Physical Progress Report 2072 Poush 01/21/2016 - 14:03 2072/73
Physical Progress Report 2072 Mangsir 12/21/2015 - 00:00 2072/73
Physical Progress Report 2072 First Quarter 11/23/2015 - 11:07 2072/73
Planning Yearly Review 2071-72 11/22/2015 - 12:54 2071/72
Physical Progress Report 2072 Kartik 11/20/2015 - 00:00 2072/73