News & Events / समाचार

परियोजना प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सुचना

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कोरोना सम्बन्धि बिबरण

लकडाउन सम्बन्धि सूचना

सिद्धार्थनगर नगरपालिका रोजगार केन्द्रको सुचना

पत्रकार सम्मेलन

प्रारम्भिक सुची प्रकाशन गरिएको सूचना

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सुचना

कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन समितिको बैठकबाट पारित भएको प्रतिबेदन

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको थप राहत सामग्री खरिद सम्बन्धि जरुरी सुचना

Pages