FAQs Complain Problems

मृत्यु दर्ता

वि. स २०७२ सालमा दर्ता भएको मृत्युको संख्या
क्र. स महिना  मृत्यु
पुरुष   महिला  जम्मा
बैशाख  १३ ११ २४
जेष्ठ  १२ १२ २४
असार २१ २४ ४५
श्रावण १८ १० २८
भाद्र १० १९
आश्विन १० १० २०
कार्तिक  १२ १० २२

वि. स २०७१ सालमा दर्ता भएको मृत्युको संख्या

क्र. स महिना  मृत्यु
पुरुष   महिला  जम्मा
बैशाख  १३ १० २३
जेष्ठ  १२ २०
असार १४
श्रावण १९ १२ ३१
भाद्र १४ १० २४
आश्विन १९ २६
कार्तिक  १० १२ २२
मंगसिर २८ १५ ४३
पौष १४
१० माघ १४ १९ ३३
११ फाल्गुन १५
१२ चैत्र १९ १० २९