FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक प्रकाशन मिति आर्थिक वर्ष
आ.व.२०७९/०८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण 05/29/2023 - 12:47
आ.व.२०७८/०७९ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण 06/23/2022 - 10:28 2078/79
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही (प्रथम चाैमासिक) काे नामावली २०७८ 10/19/2021 - 10:52 2078/79
सामाजिक सुरक्षाभत्ता नामावली २०७५-७६ 07/24/2018 - 11:14 2075/76
सामाजिक सुरक्षाभत्ता सम्बन्धि पत्र र प्रतिबेदन २०७५-७६ 07/08/2018 - 11:14 2075/76
सामाजिक सुरक्षा भता २०७४-७५ प्रथम चौमासिक नामावली 09/01/2017 - 12:01 2074/75
सामाजिक सुरक्षा भता २०७४-७५ 02/06/2017 - 09:58 2074/75
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.व २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक 11/30/2016 - 20:20 2073/74
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ .ब २०७२|७३ को तेस्रो चौमासिक 06/15/2016 - 14:04 2072/73
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ .ब २०७२|७३ को प्रथम चौमासिक 10/15/2015 - 13:33 2072/73
सामाजिक सुरक्षा - २०७२/७३ 09/13/2015 - 12:24 2072/73
सामाजिक सुरक्षा - २०७१/७२ 09/01/2015 - 13:02 2071/72