कार्यालय / संस्थाहरू / संगठन

वार्ड न‌म्बर १
नाम सेवा सम्पर्क विवरण
एकता केन्द्र सि.न.पा. भैरहवा,वेलहिया वित्तीय संस्थाहरू ५२४३०९
वार्ड न‌म्बर १२
नाम सेवा सम्पर्क विवरण
ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र वित्तीय संस्थाहरू