वार्ड न‌म्बर ८

कुल जनसंख्या : ८८७२

पुरुष : ४४२१  महिला : ४४५१

घर धुरी संख्या : २०७८

सम्पूर्ण जानकारी को लागि यँहा Click गर्नुहोस 

Ward Profile Document: