FAQs Complain Problems

2072/73

सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ .ब २०७२|७३ को प्रथम चौमासिक

आ .ब २०७२|७३ को प्रथम चौमासिक (श्रावण देखि कार्तिक ) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ दलित, ६० वर्ष पुगेका एकल महिला, ६० वर्ष भन्दा मुनिका बीधवा महिला, पूर्ण असक्त, आंशिक अपांग, अति अशक्त अपांग ,लोपुन्मुख आदिबासी जनजाती, ५ बर्ष मुनिका बिपन्न बर्गमा

Pages