FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
91 पटके सवारी कर उठाउने सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना 2016-05-10
92 हाटबजार सेवा शुल्क तथा पार्किंङ्ग शुल्क उठाउने सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना 2016-05-07
93 बसपार्क प्रवेश शुल्क उठाउने सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना 2016-05-04
94 सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको सार्वजनिक सूचना 2016-04-19
95 बुद्धचोक, मिलनचोक, देवकोटाचोक, सिद्धार्थ बसपार्क र बेलहिया समेतका ५ स्थानहरुबाट चल्ने रिक्साको भाडा दररेट 2016-04-02
96 लक्षित महिलाका लागि सिलाई कटाई र बुटिक तालिम, पिछडिएको वर्ग उत्थान कार्यक्रम मुस्लिम महिलाका लागि सिलाई कटाई तालिम कार्यक्रमहरु 2016-03-31
97 सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बृहत नगर सरसफाई कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 2016-03-11
98 सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धि सूचना 2016-03-02
99 सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना 2016-02-05
100 नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु 2016-01-20

Pages