FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
71 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तेस्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना  2016-06-15
72 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना 2016-05-11
73 पटके सवारी कर उठाउने सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना 2016-05-10
74 हाटबजार सेवा शुल्क तथा पार्किंङ्ग शुल्क उठाउने सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना 2016-05-07
75 बसपार्क प्रवेश शुल्क उठाउने सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना 2016-05-04
76 सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको सार्वजनिक सूचना 2016-04-19
77 बुद्धचोक, मिलनचोक, देवकोटाचोक, सिद्धार्थ बसपार्क र बेलहिया समेतका ५ स्थानहरुबाट चल्ने रिक्साको भाडा दररेट 2016-04-02
78 लक्षित महिलाका लागि सिलाई कटाई र बुटिक तालिम, पिछडिएको वर्ग उत्थान कार्यक्रम मुस्लिम महिलाका लागि सिलाई कटाई तालिम कार्यक्रमहरु 2016-03-31
79 सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बृहत नगर सरसफाई कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 2016-03-11
80 सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धि सूचना 2016-03-02

Pages