FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
71 सामुदायिक विधालयको लेखा परिक्षणको लागि आशयपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना 2019-12-04
72 सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको सूचना 2019-12-01
73 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2019-11-17
74 सुरक्षीत् आप्रवास परियोजना संचालन सम्बन्धि आशय पत्र माग गर्ने सूचना 2019-11-08
75 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-11-07
76 सिप परिक्षण तथा अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना 2019-11-06
77 सुरक्षीत् आप्रवास परियोजना संचालन सम्बन्धि आशय पत्र माग गर्ने सूचना 2019-10-23
78 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-08-28
79 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-08-04
80 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-07-07

Pages