FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
61 Construction Supervision Consultant (CSC) को छनोट सम्बन्धी सूचना 2018-02-02
62 खुला दिशामुक्त्त घोसणा कार्यक्रम 2018-02-01
63 सूचना प्रबिधि अधिकृत बिज्ञापन सम्बन्धि सूचना 2017-12-18
64 प्रथम नगर शभामा सहभागीहरु 2017-10-18
65 नब निर्बाचित प्रमुख, उप प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वागत गर्नुहुदै कार्यकारी अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मी लगायतका कर्मचारीहरु 2017-10-18
66 प्रथम नगर शभामा मन्तब्य दिनु हुदै उप प्रमुख उमा काफ्ले 2017-10-18
67 नगर सभामा सहभागीहरु 2017-10-17
68 प्रथम नगर शभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुदै नगर प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारी 2017-10-17
69 नगर उप प्रमुखको स्वागत 2017-07-09
70 नगर प्रमुख उप प्रमुखको स्वागतमा कर्मचारीहरु 2017-07-09

Pages