FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
51 वारुणयन्त्र र ट्रेक्टर खरिद सम्बन्धि संसोधित सूचना 2018-09-14
52 वारुणयन्त्र र ट्रेक्कटर खरिद सम्बन्धि सूचना 2018-09-14
53 Construction Supervision Consultant (CSC) को छनोट सम्बन्धी सूचना 2018-02-02
54 खुला दिशामुक्त्त घोसणा कार्यक्रम 2018-02-01
55 सूचना प्रबिधि अधिकृत बिज्ञापन सम्बन्धि सूचना 2017-12-18
56 प्रथम नगर शभामा सहभागीहरु 2017-10-18
57 नब निर्बाचित प्रमुख, उप प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वागत गर्नुहुदै कार्यकारी अधिकृत गोपालप्रसाद रेग्मी लगायतका कर्मचारीहरु 2017-10-18
58 प्रथम नगर शभामा मन्तब्य दिनु हुदै उप प्रमुख उमा काफ्ले 2017-10-18
59 नगर सभामा सहभागीहरु 2017-10-17
60 प्रथम नगर शभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुदै नगर प्रमुख हरि प्रसाद अधिकारी 2017-10-17

Pages