FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
51 सिप परिक्षण तथा अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना 2019-11-06
52 सुरक्षीत् आप्रवास परियोजना संचालन सम्बन्धि आशय पत्र माग गर्ने सूचना 2019-10-23
53 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-08-28
54 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-08-04
55 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-07-07
56 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-06-03
57 रोजगार फारम भर्ने सम्बन्धि सुचना 2019-03-31
58 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 2019-03-14
59 वारुणयन्त्र र ट्रेक्टर खरिद सम्बन्धि संसोधित सूचना 2018-09-14
60 वारुणयन्त्र र ट्रेक्कटर खरिद सम्बन्धि सूचना 2018-09-14

Pages