FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
31 मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिममा सहभागी छनौट गरिएको सूचना 2021-07-02
32 समायोजन तहमिलान स्तरबृद्धि/ग्रेड बृद्धि सम्बन्धी सूचना 2021-07-01
33 जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू बाट जारि आदेश 2021-04-28
34 कोभिड १९ महामारी बिरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना 2021-03-03
35 उप प्रमुख दोस्रो महिला कप २०७७ को लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2021-02-18
36 विद्यालय खोल्न तथा कक्षा थप गर्नका लागि दरखास्त दिने सम्बन्धि सूचना 2021-02-14
37 छोटो सूचि प्रकाशन सम्बिन्ध सूचना 2021-01-25
38 होडिङ्ग बोड राखिएका घरधनिहरुका लागि सूचना । 2021-01-21
39 स्वदेशमा उद्यम गरेको उद्यमीलाइ सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना 2021-01-21
40 कृषि विकास कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना 2021-01-19

Pages