FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
31 प्रारम्भिक सुची प्रकाशन गरिएको सूचना 2020-06-10
32 सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सुचना 2020-05-24
33 कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन समितिको बैठकबाट पारित भएको प्रतिबेदन 2020-05-06
34 सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको थप राहत सामग्री खरिद सम्बन्धि जरुरी सुचना 2020-04-24
35 राहत सामग्री खरिद सम्बन्धि सूचना संसोधन सम्बन्धि सुचना 2020-04-16
36 सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको राहत सामग्री खरिद सम्बन्धि सुचना 2020-04-15
37 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2020-04-10
38 अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना 2020-04-09
39 राहत सामग्री खरिद सम्बन्धि सूचना 2020-03-29
40 सामी परियोजनाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना 2020-03-15

Pages