FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
41 सुरक्षीत् आप्रवास परियोजना संचालन सम्बन्धि आशय पत्र माग गर्ने सूचना 2019-11-08
42 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-11-07
43 सिप परिक्षण तथा अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना 2019-11-06
44 सुरक्षीत् आप्रवास परियोजना संचालन सम्बन्धि आशय पत्र माग गर्ने सूचना 2019-10-23
45 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-08-28
46 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-08-04
47 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-07-07
48 बिज्ञापन शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलबन्धि बोलपत्रको सूचना 2019-06-03
49 रोजगार फारम भर्ने सम्बन्धि सुचना 2019-03-31
50 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 2019-03-14

Pages